Na vyjížďky, Zvířátkov či lamatreking si můžete pozvat fotografa, který Vaše nezapomenutelné zážitky zvěční 🙂 . 

CENÍK

VODĚNÍ NA KONÍCH

1 hodina                          450 Kč/os

1/2 hodiny                      300 Kč/os

KROUŽEK – KONĚ

   1 x týdně 2 h                                         1400 Kč/měsíc

   1 x týdně 1 h                                       1000 Kč/měsíc

 

OSLAVA S PONÍKY

A) 3999Kč (bez nápojů a občerstvení) – můžete si přinést vlastní 

B)4499Kč (s nápoji)

C)4999Kč (s nápoji a drobným občerstvením)

dort nezajišťujeme

max. 15 dětí

PŘIVEZU PONÍKY K VÁM

1 poník         1500Kč/h

2 poníci      2000Kč/h

Doprava 14Kč/km

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Cena : 4000Kč

 

ZVÍŘÁTKOV

2osoby              450Kč

každá další     +100Kč

KROUŽEK ZVÍŘÁTKA

       1h každý týden – 800Kč/měsíc

LAMATREKING

50 – 70 minut                  700Kč/2 osoby/1 lama

80 – 100 minut               1000Kč/2 osoby/1 lama 

další osoba příplatek 100Kč, max. 4 osoby/1 lama

Přejete-li si strávit u koní  více času nebo jste velká skupina

– zavolejte či napište a vytvořím Vám individuální nabídku.

 

PROVOZNÍ ŘÁD STÁJE MERLIN a Farmy veselá zvířátka

 

 • Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito bezpečnostními pravidly a dodržovat je.
 • Bez vědomí odpovědné osoby je přístup ke zvířatům, do areálu a výběhů zakázán, neboť hrozí nebezpečí úrazu.
 • Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením majitelky či instruktorky.
 • Do areálu je zakázán vstup pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových látek. V celém areálu je zákaz kouření.
 • Při jízdě na koni nepoužíváme mobilní telefon ani jiná elektronická zařízení,nežvýkáme, nekouříme.
 • Při zacházení s koňmi se chováme klidně, neběháme, nekřičíme, a bez souhlasu instruktora koně ani nekrmíme.
 • Při příchodu ke koni ho slyšitelně oslovíme, nepřistupujeme k němu zezadu, dodržujeme bezpečnou vzdálenost.
 • Dodržujeme bezpečnou vzdálenost – buď stojíme těsně u koně nebo tak daleko, aby nás nemohl zasáhnout kopytem či kousnout.
 • Koně vedeme na ohlávce či uzdečce a to vždy jednoho koně jeden člověk.
 • Součástí bezpečnosti je i kontrola sedlového materiálu jak provozovatelem tak i jezdcem. Případné závady je nutné hlásit.
 • Pro jezdecký výcvik je nutná vhodná výstroj:
 1. Jezdecká přilba (je možné si ji u nás půjčit)
 2. Pevná kotníková obuv
 3. Bezpečnostní vesta či páteřní chráničnení povinný, ale doporučuje se.
 4. Zakázáno nosit náramky, řetízky, prstýnky a jiné předměty, které by se mohly zachytit na výstroji koně.
 • Účastníci se zavazují respektovat pokyny instruktora a jím pověřených osob, a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní (zvířat).
 • Jezdecký výcvik, jízda na koních, manipulace se zvířaty je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v areálu či mimo něj. Jezdcům se doporučuje pojistit se proti úrazu.
 • Všechny pády, poranění a úrazy jsou jezdci povinni hlásit svému instruktorovi.
 • V areálu si rodiče zodpovídají za své děti (pozor na šlápnutí na nohu, kousnutí, kopnutí či sražení zvířetem). Je nutné mít dítě neustále u sebe.
 • Je-li rodič na lekci, přidržuje dítě v sedle, aby nespadlo.
 • Rodič zodpovídá za správné nasazení a nastavení přilby.
 • Trus po koních je na vyjížďkách nutné uklízet.
 • Všichni návštěvníci areálu jsou povinni výše zmíněné podmínky dodržovat.
 • Pravidelným návštěvníkům doporučujeme očkování proti tetanu.
 • U nezletilých musí udělit souhlas jeden z rodičů či jiný pověřený zástupce dítěte.

Mgr. Petra Zuntová Hromádková

K Hůrkám 135, Písek 39701

telefon : 774210765

email : staj-merlin@seznam.cz

NÁVŠTĚVY JE NUTNÉ PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNAT 🙂