CENÍK

VODĚNÍ NA KONÍCH

1 hodina                          450 Kč/os

1/2 hodiny                      300 Kč/os

KROUŽEK – KONĚ

   1 x týdně 2 h                                         1350 Kč/měsíc

   1 x týdně 1 h                                       1000 Kč/měsíc

 

OSLAVA S PONÍKY

A) 3500Kč (bez nápojů a občerstvení) – můžete si přinést vlastní 

B)4000Kč (s nápoji)

C)4700Kč (s nápoji a drobným občerstvením)

dort nezajišťujeme

max. 15 dětí

PŘIVEZU PONÍKY K VÁM

1 poník         1500Kč/h

2 poníci      2000Kč/h

Doprava 14Kč/km

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Cena : 4000Kč

 

ZVÍŘÁTKOV

2osoby              400Kč

každá další     +100Kč

KROUŽEK ZVÍŘÁTKA

       1h každý týden – 700Kč/měsíc

Přejete-li si strávit u koní  více času nebo jste velká skupina

– zavolejte či napište a vytvořím Vám individuální nabídku.

PROVOZNÍ ŘÁD STÁJE MERLIN

 

 • Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito bezpečnostními pravidly jízdárny.Po příchodu do areálu je povinností každého se ohlásit a respektovat pokyny instruktora a jím pověřených osob.
 • Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše uvedených osob.
 • Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Zákaz vstupu zejména do prostorů výběhu koní nebo jiných zvířat, stájí a dalších uzavřených prostor. 
 • Při jízdě na koně nepoužíváme mobilní telefon ani jiná elektronická zařízení.
 • Při zacházení s koňmi se chováme klidně, neběháme, nekřičíme, a bez souhlasu instruktora koně ani nekrmíme.
 • Při příchodu ke koni ho slyšitelně oslovíme, nepřistupujeme k němu zezadu, dodržujeme bezpečnou vzdálenost.
 • Pro jezdecký výcvik je nutná vhodná výstroj:
 1. Jezdecká přilba (je možné si ji u nás půjčit)
 2. Pevná kotníková obuv
 3. Bezpečnostní vesta či páteřní chráničnení povinný, ale doporučuje se.
 • Jezdci se zavazují respektovat pokyny instruktora a jím pověřených osob, a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.
 • Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu. Jezdcům se doporučuje pojistit se proti úrazu.
 • Všechny pády, poranění a úrazy jsou jezdci povinni hlásit svému instruktorovi.

Mgr. Petra Zuntová Hromádková

K Hůrkám 135, Písek 39701

telefon : 774210765

email : staj-merlin@seznam.cz

NÁVŠTĚVY JE NUTNÉ PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNAT 🙂